Kolofon
Fra Godsbanegård til kulturproduktionscenter / Transformation - 2010-2012
Fotograf og forfatter Kirsten Folke Harrits
_↓_
Transformation af Godsbanen: Kolofon

Kolofon

Transformation. Fra godsbanegård til kulturproduktionscenter
Af Kirsten Folke Harrits

Denne hjemmeside er en viderebearbejdelse af det fotomateriale, der ligger til grund for bogen Transformation - Fra Godsbanegård til Kulturproduktionscenter / Transformation - From Freight Yard to Centre of Cultural Production. Udgivet på forlaget Sohn i 2013. Den engelske tekst og datoangivelser ved de enkelte fotografier udeladt her.

Copyright 2017 Kirsten Folke Harrits

Tak for økonomisk støtte til denne digitale udstilling / hjemmeside
Den selvejende institution Godsbanen, 3F´s Medie og Kulturfond samt Velux Fonden.

Design og programmering af hjemmesiden af Hype & Maskine
Tak til Sixten Therkildsen for samarbejdet.

Kirsten Folke Harrits
Kirsten Folke Harrits (1941) cand.mag., ph.d. i mundtlig historie, forfatter og fotograf. 1982-2005 virksom med indsamling og formidling af arbejderes livshistoriske fortællinger. Siden 2006 fotografiske projekter med projektplads i Kulturhus Aarhus og fra april 2012 på Godsbanen med projektet Erindingsbilleder.
Kirsten Folke Harrits (1941) cand.mag., ph.d. i mundtlig historie, forfatter og fotograf. Portræt: Anna sommer Harrits.
Dette site er støttet af: