Transformation af Godsbanen: Sammendrag af interview med elektriker Søren Hellqvist

Sammendrag af interview med elektriker Søren Hellqvist

14. september 2011

Nogle er elektrikere, andre sikrings- og datafolk og atter andre begge dele. Som sikrings- og datafolk laver vi alarm, tv-overvågning, trækker kabler, står for overvågning og edb. Datadelen er edb. Det gamle byggeri stiller særlige krav på den måde, at du skal forstå bygningen, fra da den blev bygget. Jo ældre bygningerne er, jo tykkere er væggene, og de er muret op på en helt anden måde. Og når vi trækker kabler, kræver det, at du har en forståelse for, om der er hulmure og sådan noget. I dag bygger man jo med betonelementer, som du ser her på Godsbanen i nybygningen. Der er ingen hulmur, det er betonelementer, og dér ligger rørene indstøbt i elementerne.

I gamle dage byggede man op med en indermur og en ydermur, og så havde du hulvæggen, og hvis du kunne få banket nogle sten ud, så kunne du trække derinde. Det kan vi stadig i den gamle bygning, men ikke i nybygningen. Så skal vi have det forberedt sådan, at før elementerne bliver støbt og lavet, skal vi have vores dåser i. For det er svært at købe et bor på 6 meter og ramme ind i en dåse, fordi man lige glemte noget.

For os er den største udfordring ikke det gamle, men det nye. Tømrerne gør det nogle steder muligt for os at trække kabler. Men når vi snakker om betonelementer og de store nybyggerier, så bliver det sværere. Dvs. man skal hele tiden faktisk være fire-fem-seks måneder foran, at elementerne bliver lavet, så man er sikker på, at man får det hele med, når de bliver sat på plads. Det er lidt svært, når de er støbt, at stå derude og sige: ”Hov, vi mangler sørme lige et brandtryk dér.”

Vi skal stadig sørge for, at vi har vores føringsveje, for ellers er vi ude i at skulle lave synlige installationer. Og hvis arkitekten ikke vil dét, så bliver det svært. Derfor er det vigtigt, at de entreprenører, der har hovedentreprisen for sådan et byggeri her, sørger for, at alle er med i den rigtige rækkefølge. Og det er lidt svært her, fordi HUJ ikke selv overholder egen arbejdsplanlægning.

Om det er fornuftigt at have de installationer liggende skjult? Vi har ikke andre muligheder. Det er jo bygherre og arkitekt, der bestemmer. Vi kan godt sidde og sige: ”Det her kunne gøres meget bedre på en anden måde.” Men hvis de siger, at det skal se sådan og sådan ud, så er det jo ligegyldigt. Det skal se godt ud. Det er et kulturcenter. Det skal være en mærkevare, også udadtil. Elektrikerne leverer det synlige og det, der skal bruges til daglig: det at varmen fungerer, at der er varmestyring, at de har stikkontakter og afbrydere, kan gå på toilettet, at der er pumper, der virker osv. Vi leverer det, du ikke kan se: al overvågning og adgangskontrol, som man ikke tænker over i dagligdagen, men som har en funktion. Så vi er dem, der ikke må ses, men vi ér der.

Det er sjældent dem, der knokler, der er synlige. Det er ofte ikke dem, der er ansigtet udadtil i en virksomhed. Det samme gælder i byggeriet. Det må ikke kunne ses, at vi har været der, men der må gerne være lys, og der må også gerne være alarm og overvågning, de vil også gerne kunne komme på internettet her, men det skal se godt ud. Der kommer en dag, hvor de skal til at lave det om, så skal det renoveres igen. Det er erfaringen.

Dette site er støttet af: