Transformation af Godsbanen: Kort om denne digitale udstilling / hjemmeside

Kort om denne digitale udstilling / hjemmeside

Aarhus Godsbanegård blev indviet i 1923. Den 30. marts 2012 blev den atter officielt åbnet, denne gang som kulturproduktionscenteret Godsbanen. Imellem disse to tider ligger en lang historie for bygningerne og for byen. Da Godsbanen således blev forvandlet fra nedlagt godsbanegård til kulturproduktionscenter, fotograferede jeg på opfordring af byens daværende kulturrådmand transformationen.

Transformation indebærer transformatorer, altså de udførende arbejdere. Det var dem, der overførte kommunens visioner og arkitekternes tegninger til materielle former; det var dem, der forandrede det gamle og frembragte det nye, nedbrydning blev fulgt af opbygning, kaos af ny orden. Disse processer, der oftest er upåagtede i offentligheden, er her dokumenteret på en fortællende og æstetisk måde. Hertil kommer, at den gamle godsbanegård fra 1923 er interessant som arkitektur, og dermed forærer den fotografen værdifulde motiver.

Fotograferingen begyndte den 26. oktober 2010 og sluttede i det væsentlige den 30. juli 2012. Arbejdspladsen blev fulgt gennem 130 dage med over 3.000 analoge fotografier i sort-hvid og farve som resultat. Da hensigten ikke kun har været at dokumentere et før og et efter, men selve omformningen, har jeg frembragt et meget omfattende arkiv over transformationens historie. En lille del af billederne udgav jeg i bogen Transformation 2013. Men da der er tale om få ud af de mange, er ønsket om en digital udstilling opstået, som hermed er realiseret.

Hjemmesiden er en udstilling, der fotografisk dokumenterer en kulturarvs forvandling fra godsbanegård til kulturproduktionscenter. Billederne viser arkitektur og arbejdsprocesser, hvor arbejdere er i fokus, og på den måde forbindes arbejde, kultur og kunst i ét udryk.

I udstillingen bliver bygningernes tilblivelseshistorie synlig. I de færdige bygninger ses kun sporene af arbejdsprocesserne i deres afsluttende fase, mens mange former for anstrengelse og skønhed undervejs er skjult. Hjemmesiden viser, at der er æstetiske kvaliteter knyttet til arbejdsprocesser inden for de mange forskellige fagområder, der har været virksomme under såvel transformationen som nybyggeriet. Udstillingen er et eksemplarisk udtryk for et åbent kulturbegreb, der ikke adskiller kultur og arbejde.

Den digitale fotoudstilling arbejder i et både lokalt, nationalt og internationalt perspektiv. I dag forbindes arbejdslivet sjældent med kunst og kultur. At gøre det har imidlertid en lang, overset og brudt historie bag sig, nationalt og internationalt. Fotografierne bevidner en tilblivelses historie og udgør selv et bidrag til historien om arbejdet i fotografiets medium.

Udstillingen består af en række hovedværker: fotografier, som besidder særligt stærke æstetiske, grafiske, kompositoriske og fortællende kvaliteter. Hovedværkerne får størst vægt og fylde på sitet, men hvert hovedværk ledsages af en række dertil svarende procesbilleder, der viser arbejdere på stedet. Procesbilleder dækker centrale faggruppers arbejde. Og samtidig med at arbejderne bygger rammerne for ny kulturproduktion, bidrager de også med fotografiske motiver.

At fotografere er for fotografen her forbundet med den intention at ville bringe sig i et dialogisk forhold til netop de mennesker og steder, der bliver fotografiets motiv. Og med den digitale udstilling er meningen om muligt at inddrage flere mennesker i den dialog.

Dette site er st√łttet af: